IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      

Tyytyväisyys pysynyt hyvänä asukaskyselyssä

19.3.2019

Vuosittainen asukastyytyväisyystutkimus osoittaa, että asukkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä elämäänsä Helsingin kaupungin vuokralaisena Helsingin Korkotukiasuntojen asunnossa. Tutkimuksen tehnyt tutkimuslaitos luonnehtii asumisesta yhtiön asunnossa saadun yleisarvosanan tuloksen tasoa erittäin hyväksi.

Asukkaiden yleisarvosana asumiselle kertoo, miten asunnon sijainti, itse asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut toimivat asukkaan kannalta kokonaisuutena. Helsingin Korkotukiasunnoissa asuvista 54 prosenttia antaa yleisarvosanaksi hyvä ja 12 prosenttia erinomainen. Lopuista liki kaikki antavat arvosanan tyydyttävä. Asumisestaan arvosanan huono antaa vain yksi prosentti vastanneista.

Erityisen tyytyväisiä asukkaat ovat kotiensa sijaintiin kaupunkirakenteessa. Arvosanaan vaikuttanevat niin asuinympäristö, läheltä löytyvät palvelut kuin julkiset liikenneyhteydet esimerkiksi työpaikalle, Helsingin keskustaan ja erilaisille harrastuspaikoille.

Asunnon kunnosta arvosana on tyydyttävän ja hyvän välimaastossa, mitä osaltaan selittänee asunnon asumisaikana hiljalleen tapahtunut kuluminen. Pääosa vastaajista on asunut kodissaan yli viisi vuotta. Tätä kuvastaa sekin, että asunnon kunnon arvioitiin alentuneen jonkin verran muuton jälkeen.

Asunnon kuntoa koskeva lievä kriittisyys voi olla syynä myös siihen, että huolto- ja korjauspalvelujen toiminnasta annettu arvosana on jonkin verran heikentynyt kahden edellisvuoden tasosta.

Isännöinnin tukipalvelujen uudistus, jossa vikailmoitukset sekä asunnon avainten nouto ja palautus, lisäavaintilaukset, autopaikkavaraukset, saunavuorojen varaukset, muuttoilmoitukset talonkirjaan sekä talopesuloihin liittyvät asiat siirtyivät hoidettavaksi Lassila & Tikanojalle, ei näytä vaikuttaneen tuloksiin. Ne ovat kutakuinkin samalla tasolla kuin vuoden 2017 tutkimuksessa.

Kun tyytyväisyys huolto- ja korjauspalveluihin oli laskenut havaittavasti, tulee kiinteistönomistaja tietysti selvittämään kehityskeskusteluissa palveluntuottajien kanssa, onko kyse muutosvaiheen kitkasta vai joistakin muista syistä.

Eri toimijoiden työstä asukkaat antavat aika samanlaisen yleisarvosanan. Kiinteistöyhtiön eli Helsingin Korkotukiasuntojen toiminnasta puolet antaa arvosanan hyvä tai erinomainen, loput pääosin tyydyttävä.

Isännöinnistä ja siivouksesta keskiarvotulos on hieman parempi kuin kiinteistöyhtiön toiminnasta, huollosta ja korjauksesta hieman huonompi. Kaikkien toimijoiden saamissa arvioissa pääosa vastaajista antoi keskiarvoarvosanaksi hyvä tai jopa erinomainen.

Yksittäisissä kysymyksissä hajontaa on enemmän kuin toimijoiden toimintaa kuvaavissa vastausten keskiarvoissa.

Isännöinnissä eniten tyytymättömyyttä on järjestyshäiriöihin puuttumisessa sekä huoneistokorjauksiin liittyvässä toiminnassa. Kiitosta tulee etenkin asioinnissa vuokra-asioissa ja henkilökunnan palvelualttiudessa. Isännöinnin toimistohenkilökunnan toiminta, asiakaspalvelu sekä isännöinnin luotettavuus saavat myös hyvää palautetta.

Kyselyssä ei eritelty, miten asukkaat kokevat isännöinnistä vastaavan KOY Auroranlinnan ja isännöinnin tukipalvelut tuottavan Lassila & Tikanojan asukaspalvelupisteen toiminnan, kun molempien toiminta kuuluu nimikkeen isännöinti alle.

Kiinteistönhuollon ja korjausten osalta palveluntuottajien henkilökunnan toiminta ja palveluasenne saavat eniten kiitosta. Vikailmoitusten hoito sekä huolto- ja korjauspalveluiden toimivuus ovat myös sangen hyvällä tasolla, vaikka niistä annetut ”pisteet” ovatkin laskeneet jonkin verran vuoden 2017 tuloksesta.

Eniten kriittistä palautetta tulee jätekatosten siisteydestä, ulkokalusteiden kunnossapidosta sekä talviajan hiekotuksista ja lumitöistä. Myös viheralueiden hoidossa vastausten keskiarvo on enemmän tyydyttävän kuin hyvän puolella.

Yksittäisillä huoltoyhtiöillä osa palveluista sujuu erittäin hyvin, osa jopa vain välttävästi. Näitä huoltoyhtiökohtaisia arvosanoja, jotka on saatu yhdistämällä vastaajan kotitalo siitä vastaavaan huoltoliikkeeseen, voidaan käyttää kehityskeskusteluissa osoittamaan huoltoyhtiön toiminnan vahvuuksia ja kehittämisalueita.

Siivousten osalta henkilökunnan toiminta ja palvelualttius tuovat myös parhaat arvosanat. Itse siivoustyön jälki näyttäytyy asukkaille parhaiten porrashuoneissa. Saunan ja muiden yleistilojen siivouksesta kriittisten arvioiden osuus on selvästi isompi kuin porrashuoneiden siivouksesta.

Siivouksen osalta kysely jättää tietysti tulkinnan varaa siitä, perustuuko kriittisyys ehkä itse työhön tai sen määrään vai kanssa-asujien toimintaan. Kun esimerkiksi saunoille tehdään viikkosiivous, on muiden saunojien käytöksestä paljon kiinni, missä kunnossa saunatilat ovat vaikkapa viimeiseksi ennen seuraavaa viikkosiivousta saunovilla.

Asukastutkimustyytyväisyystutkimuksen tekee Helsingin Korkotukiasunnoille tutkimuslaitos IRO Research & Consulting Oy. Asukkaat vastaavat kyselyyn suoraan tutkimuslaitokselle nimettöminä.

Jo vuosia samoilla periaatteilla jatkunut asukastyytyväisyystutkimus tehdään vuosittain joulu-tammikuun vaihteessa. Asukkaat voivat arvioida eri osakysymyksissä onnistumista asteikolla 1-5, jossa 1 on huono ja 5 erinomainen, tai valitsemalla vaihtoehdon en osaa sanoa.

Tilaaja eli Helsingin Korkotukiasunnot saa vastauksista tuloskoosteen sekä kaikki vapaamuotoiset palautteet sellaisenaan. Vapaamuotoiset vastaukset ja niissä tulleet ehdotukset ja palautteet luetaan Helsingin Korkotukiasunnossa tarkkaan.

Monia vuosien varrella tulleita käytännön asumista helpottavia tai parantavia ehdotuksia on myös jo ehditty toteuttaa.

Vuoden 2018 tutkimukseen saatiin vastaukset 428 asukkaalta. Heistä naisia oli 68 prosenttia, yli 60-vuotiaita 40 prosenttia, asunnossaan 10 vuotta tai enemmän asuneita 51 prosenttia sekä yhden hengen taloudessa asuvia 48 prosenttia. Alle 50-vuotiaita vastaajista oli yhteensä 37 prosenttia ja kolmen tai useamman hengen talouksissa eläviä yhteensä 22 prosenttia. Alle 5-vuotta asuneiden osuus oli 35 prosenttia.

Näiden taustatietojen pohjalta voi siis summata, että moni on löytänyt Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöistä itselleen mieluisan pysyvän kodin.


 


19.3.2019 Tyytyväisyys pysynyt hyvänä asukaskyselyssä
04.03.2019 Sähköpalo lähtee yleisimmin liedestä
11.12.2018 Asukastyytyväisyystutkimus tehdään joulukuussa
27.11.2018 Liukkaus tulee harvoin yllätyksenä
19.11.2018 Avainpalvelut siirtyivät L&T:lle Junailijankujalle
10.09.2018 Muovin erilliskeräystä kokeillaan neljässä kiinteistössä
02.08.2018 Monet asukaspalvelut siirtyvät L&T:n hoitoon syyskuussa
04.05.2018 Ajantasatietoa lähiympäristön ilmanlaadusta
04.05.2018 Keräysautot toukokuussa Helsingissä
06.04.2018 Lääkkeet eivät kuulu Itämereen
22.03.2018 HSY:n keräysautokierros alkaa huhtikuun alusta
02.03.2018 Asukkailta asumisestaan yleisarvosana hyvä
01.03.2018 Käytä tunti maapallomme hyväksi
20.02.2018 Lumi ja liukkaus edellyttävät varovaisuutta
22.01.2018 Asukkaan käsikirjasta uusio versio
22.12.2017 Lajittele jätteet myös jouluna
20.12.2017 Helsingin Korkotukiasuntojen isännöinti ja Asuntopalvelu siirtyvät Auroranlinnalle
11.12.2017 Sähköinen vikailmoitus nyt myös korkotuki.fi-etusivulta
23.08.2017 Viiden Heka-alueyhtiön toimipiste muutti
07.06.2017 Vuokra-asunnon vuokraus toiselle hyvin rajattua
23.03.2017 Heka Oy:lle tulee viisi alueyhtiötä
14.02.2017 Asukastyytyväisyys pysynyt hyvänä
27.01.2017 Asukkaan käsikirjan uusi versio julkaistu
25.01.2017 Kotien jätteitä voi viedä keräysautoihin keväällä
03.01.2017 Heka fuusioi alueyhtiönsä viiteen
02.12.2016 Helsingissä riittää tekemistä myös joulukuussa
02.11.2016 Liukastumisriski on taas huipussaan
17.08.2016 Heka-Siilitien ja Heka-Roihuvuoren yhteystiedot muuttuvat
22.02.2016 Asukaspalaute taas hieman edellistä vuotta parempaa
01.02.2016 Asukkaan käsikirjasta julkaistu uusittu versio
28.12.2015 Revontulentie 1:n huoltoyhtiö vaihtuu
12.11.2015 Asukastyytyväisyyttä tutkitaan taas
30.10.2015 Pihoilla voi olla taas liukasta
22.09.2015 Muovipakkauksetkin aletaan kerätä uusiokäyttöön
18.09.2015 Tuholaiset palasivat kaupunkiin
11.09.2015 Asuntoa ei voi pitää hotellina
01.06.2015 Roskis ja viemäri ovat eri asioita
01.06.2015 Pelastussuunnitelmat päivitetty, löytyvät netin kohdesivuilta
11.03.2015 Kiinteistöjen vastuuisännöitsijät lisätty kohdetietoihin
11.03.2015 Asukkaiden tyytyväisyys kasvussa vuonna 2014
01.12.2014 On aika varautua lumeen ja liukkauteen
19.11.2014 Toimitusjohtaja vaihtuu
27.10.2014 Toimisto muuttanut Eevankadulle
24.09.2014 Osoitteemme muuttuu
14.04.2014 Heka-alueyhtiöiden yhteystiedoissa muutoksia
21.03.2014 Heka-yhtiöiden toimistoja uusiin osoitteisiin
18.02.2014 Asukastyytyväisyys sangen hyvällä tasolla
25.11.2013 Asukkaille tiedoksi kattolumien pudottamisesta ja liukkaudesta kiinteistöllä
02.10.2013 Asukkaan käsikirja päivitetty
19.09.2013 Lokakuussa on taas energiansäästöviikko
10.09.2013 Heka-alueyhtiöillä uudet palveluhinnastot
01.03.2013 Asukaskyselystä arvokasta tietoa
28.11.2012 Asukastyytyväisyyttä kysytään joulukuussa kaikilta asukkailta
30.10.2012 Asukkaan käsikirjan päivitetty versio nyt ladattavissa
19.09.2012 Asunnonvaihtopörssi uudistunut
30.08.2012 Tyytyväisyys kotitalon palveluihin parantunut edellisvuodesta
06.08.2012 Kaupungin asuntopalvelupisteen aukiolo talviaikaan
21.6.2012 Korkotukiasunnoille uudet nettisivut