IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Yhtiöstä

Kuka yhtiön omistaa?
Helsingin Korkotukiasunnot on sataprosenttisesti Helsingin kaupungin omistama yhtiö.

Mikä yhtiön tehtävä on?
Helsingin Korkotukiasunnot omistaa 1604 Helsingin kaupungin vuokra-asuntoa. Tiedot kohteista löytyvät kohdesivuilta.

Yhtiö ei itse vuokraa asuntojaan, vaan yhtiö saa keskinäisenä kiinteistöyhtiönä kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaamiseen sekä rahoituskulujen maksamiseen tarvittavat varat omistajaltaan vastikkeina.

Helsingin kaupungin ns. ARA-vuokra-asuntotalot omistaa Helsingin kaupungin myös omistama Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka. Helsingin Korkotukiasunnot omistaa korkotukilainalla rahoitetut vuokratalot. Yhtiön kohteita on eri puolilla Helsinkiä ja niiden sännöinnistä vastaa Helsingin kaupungin myös omimstama Kiinteistö Oy Auroranlinna. Kiinteistön huolto ja siivous on järjestetty kohdekohtaisesti tarkoituksenmukaiseksi nähdyllä tavalla (katso sivu Kohteemme).

Kaikkia yhtiön omistamia asuntoja yhdistää niiden rahoitusmuoto. Helsingin Korkotukiasuntojen kohteet on rakennettu vuosina 1995 – 2000 ja rahoitettu lainoilla, joihin on saatu valtion korkotukivuokra-asuntojen rakentamiseen tarkoitettua korkotukea. Tämän vuoksi asunnot eivät ole ns. vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, vaan niiden asukasvalinnassa käytetään ympäristöministeriön määräämiä asukkaidenvalintaperusteita.

Yhtiön tehtävä on siis omistaa ja ylläpitää niitä Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja, joiden rahoittamiseen on saatu valtion korkotukea.

Mihin yhtiön voitto käytetään?
Helsingin Korkotukiasunnot on keskinäinen kiinteistöyhtiö. Se tarkoittaa käytännössä, että yhtiö ei tuota voittoa. Yhtiö perii talojen ylläpitoon ja korjauksiin tarvittavat varat omistajaltaan eli Helsingin kaupungilta vastikkeina vuosittain hyväksytyn budjetin mukaisesti ja käyttää kaikki rahansa asuntojen ja talojen käyttö-, hoito- ja korjauskuluihin. Merkittävin yksittäinen menoerä on energia, jota asuintalossa kuluu lämmityksen lisäksi paljon mm. lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.

Asukkaiden vuokrista päättää vuokranantaja eli Helsingin kaupunki, ei yhtiö eli Helsingin Korkotukiasunnot. Vuokriin vaikuttavat kiinteistöjen kulut, joten asukkaat voivat omalla toiminnallaan vähentää tarvetta korottaa vuokria.

Millainen organisaatio yhtiöllä on?
Helsingin Korkotukiasuntojen yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttää omistaja Helsingin kaupunki. Yhtiön operatiivista toimintaa johtavassa hallituksessa on jäseninä Helsingin kaupungin valitsemia virka- ja luottamusmiehiä sekä asukasjäseniä. Kaupungin organisaatiossa yhtiö kuuluu kiinteistöviraston ja kiinteistölautakunnan toimialaan.

Yhtiön toimisto on Helsingin kaupungin omistaman työsuhdeasuntoyhtiön KOy Auroranlinnan toimiston yhteydessä. Helsingin Korkotukiasunnot ostaa mm. yrityksen toimitusjohtaja- ja isännöinti- ja asuntopalvelut Auroranlinnalta. Muissa tehtävissä käytetään tilanteen mukaan sekä Hekan alueellisten tytäryhtiöiden että vapailla markkinoilla tuotettuja palveluita.